UBS

מגמה של עלייה במחירי ביטוח המשנה בחידושים של 2020

נזקים גדולים כתוצאה של ההוריקנים והטייפונים, שריפת יערות ונזקי טבע קטסטרופליים אחרים, שאירעו בשנתיים האחרונות, אמורים לגרום להעלאת מחירי ביטוח המשנה בחידושי 2020. העלאת מחירי הביטוח בשנה הבאה היא שינוי במגמה של ירידת מחירים שנמשכת כבר מספר שנים. בנושא זה יש תמימות דעים בין סוכנויות הדירוג: S&P צופה עליית מחירים בשיעור של 5%, Moody's צופה עליית מחירים בשיעור של  5%-0% ואילו Fitch צופה עליית מחירים בשיעור של 2%-1%. עליית המחירים באזורים מסוימים עשויה להיות בשיעורים גבוהים יותר, לדוגמה: גידול במקרים של שריפות ביערות ושטחים פתוחים באזור קליפורניה עלול לגרום לעליית...