Uniqa

AXA מוכר פעילויות במרכז ומזרח אירופה

המבטח הצרפתי AXA הודיע על השלמת המכירה של הפעילות שלו במרכז ומזרח אירופה ל-UNIQA Insurance Group תמורת 1 מיליארד אירו. העסקה כוללת ביטוח חיים וחיסכון, ביטוח רכוש ותאונה וכן ביטוח פנסיוני במדינות פולין, צ'כיה וסלובניה. מטרת המכירה היא לשפר את יכולת הפירעון של הקבוצה על פי משטר Solvency II בשיעור של 2% עד הרביע האחרון של שנת 2020. המכירה תואמת גם את האסטרטגיה של AXA לפישוט הפעילות של הארגון. העסקה נחתמה ב-7 בפברואר 2020 בין AXA והחברה הבת שלו Société Beaujon (חברת אחזקות) לבין המבטח האוסטרי UNIQA Insurance Group AG....