Willis Re

חידושי ביטוח משנה בסימן של גידול בפרמיה

מבטחי משנה וברוקרים לביטוח משנה מדווחים כי חידושי ינואר 2021 התבצעו תוך העלאת הפרמיות, אולם הגידול בפרמיה היה בשיעור הנמוך מהציפיות. ברוקר ביטוח המשנה Willis Re מדווח על גידול בפרמיות בשיעור של 2.9%, לעומת הצפי של גידול בשיעור של 5% ויותר. בתחום ביטוח נזקים קטסטרופליים לרכוש הגידול בפרמיה נע בין 0% ל-5% אולם ביטוחי משנה לסיכונים ששולמו עבורם תביעות - הגידול בפרמיה נע בין 5% ל-10%. בגין ביטוחי משנה בארה"ב המחירים עלו בשיעור שנע בין  5% ל-15% ולעסקים עם תביעות הגידול הגיע לכדי 10% עד 25%. מבטח המשנה הגרמני הבינלאומי...
הון מבטחי המשנה פחת ב-5%

הון מבטחי המשנה פחת ב-5%

על פי פרסום של Willis Re (ברוקר בינלאומי לביטוח משנה) ההון הכולל של תעשיית ביטוח המשנה העולמית פחת, בשנת 2018, ב-5% לכדי 462 מיליארד דולר…