Willis

המיזוג של AON עם Willis ידחוף קדימה את הפעילות של AON ישראל

בעיצומו של משבר כלכלי גלובלי שסוחף את כל העולם לתקופה ארוכה של חוסר ודאות, יצאו שני הברוקרים הגדולים, AON ו-Willis, בהודעה דרמטית על מיזוג. שני הברוקרים דורגו שני ושלישי ברשימת ברוקרי הביטוח הגדולים בעולם, והמיזוג יוצר את ברוקר הביטוח הגדול ביותר בעולם. אילן בק, מנכ"ל ויו"ר של איאון ישראל, אומר בראיון עם פוליסה, כי לעסקה יש רציונל עצום: "מדובר בעסקה סינרגטית. שתי חברות עוסקות בתחומים דומים, וכל אחת לוקחת מהאחרת את הדברים הטובים יותר בכל תחומי הפעילות שלנו – ריסק, פרישה, בריאות והשקעות". כך למשל, בק מציין כי איאון אימצה...
ביטוח סייבר למטוסים

ביטוח סייבר למטוסים

המבטחים של שוק הביטוח הלונדוני פרסמו מודל של חריגים לצורך הסדרת ביטוח סייבר למטוסים. במקביל, ברוקרים החלו להציע פוליסות ביטוח ייעודיות. זאת, במטרה לגשר על…