XL Catlin

הון מבטחי המשנה פחת ב-5%

על פי פרסום של Willis Re (ברוקר בינלאומי לביטוח משנה) ההון הכולל של תעשיית ביטוח המשנה העולמית פחת, בשנת 2018, ב-5% לכדי 462 מיליארד דולר לעומת שנת 2017. הגורמים העיקריים שהשפיעו על הירידה הם הפסדי השקעה (הערכת ההפסדים כ-21.4 מיליארד דולר)  ומיזוגים ורכישות (ההשפעה של יציאת Validus ושל XL Catlin מוערכת ב-13.7 מיליארד דולר). נראה ש-2017 הייתה שנת שיא בהון מבטחי המשנה. בשנת 2016 ההון של מבטחי המשנה הסתכם ב-449 מיליארד דולר, בשנת 2015 - 427 מיליארד דולר ובשנת 2014 - 435 מיליארד דולר.
שגריר בריטניה בישראל דיויד קוורי בכנס לוידס: העסקים בין ישראל לבריטניה מעולם לא היו טובים יותר, ואנחנו רוצים להמשיך ולשפר אותם

שגריר בריטניה בישראל דיויד קוורי בכנס לוידס: העסקים בין ישראל לבריטניה מעולם לא היו טובים יותר, ואנחנו רוצים להמשיך ולשפר אותם

כנס לוידס בישראל נערך אתמול (יום ב') בהשתתפות בכירים מצמרת ענף הביטוח הישראלי וענף הביטוח בלונדון. בכנס השתתפו בין היתר שגריר בריטניה בישראל דיוויד קוורי,…
היערכות למיזוגים ורכישות של מבטחים

היערכות למיזוגים ורכישות של מבטחים

Inc Ironshore מקבוצת הביטוח Liberty Mutual (ארה"ב) הרחיבה את צוות המיזוגים והרכישות, כדי לעמוד בגידול הצפוי בדרישה למיזוגים ורכישות ביבשת אמריקה וכדי לפתח פתרונות חדשים…