XL Group

AXA XL יפטר 711 עובדים במסגרת ארגון מחדש

המבטח ומבטח המשנה AXA XL יבטל 711 משרות בתחום הפעילות האירופית שלו כחלק משמעותי מתכנית הארגון מחדש והמיזוג של AXA ו-XL Group. עם סגירת עסקת הרכישה של XL Group על ידי AXA (ספטמבר 2018) החל להתבצע תהליך של ריכוז עובדים בחברה אחת ומיזוג הפעילות של שני המבטחים וכן מיזוג של חברות נוספות כגון AXA Corporate Solutions, AXA Matrix, AXA Art ו-XL Catlin. בתהליך זה יבוטלו, כאמור, 711 משרות (מתוך 9,500) הפעילות בצרפת, איטליה, גרמניה ובריטניה.
אושר המיזוג בין  XL Group ו –AXA

אושר המיזוג בין XL Group ו –AXA

בעלי המניות הרגילות של מבטח המשנה XL Group הביעו את הסכמתם לרכישת 100% של מניות המבטח על ידי המבטח הצרפתי AXA תמורת 15.3 מיליארד דולר,…
AXA רוכש את XL

AXA רוכש את XL

המבטח הצרפתי הבינלאומי AXA הודיע כי הוא מתכנן לרכוש את XL Group תמורת 15.3 מיליארד דולר, כך פורסם ביום ב' השבוע. הרכישה תיצור את המבטח…