YouBike

ביטוח אופניים כולל הוצאות

ביטוח אופניים כולל הוצאות

YouBike - מערכת שיתופית לשימוש באופניים הפועלת בטאיוואן, מציעה למשתמשים ביטוח תאונות הכולל גם הוצאות, כך הודיע ראש המחלקה לתחבורה של טייפה בירת טאיוואן. בהודעה…