ZhongAn

טכנולוגיות ביטוח מסייעות לבניית תשתיות לשירותי ביטוח חדשים

הגידול החד בהשקעות הסיניות בתחום של טכנולוגיות ביטוח יצר בסיס ותשתית ליצירה של מוצרי ביטוח חדשים, כך עולה מדוח שהוכן על ידי המבטח הישיר ZhongAn, מכון המחקר ZhongAn FinTech וחברת הייעוץ KPMG China. טכנולוגיות בתחום של big data, מחשוב ענן, בינה מלאכותית, אינטרנט של חפצים ובלוקצ'יין ושילוב ביניהן מאפשרים את פריצת הדרך הטכנולוגית. על פי הדוח, פרמיות הביטוח של מוצרי ביטוח מקוונים גדל מ-1.59 מיליארד דולר (שנת 2013) ל-26.41 מיליארד דולר (שנת 2017). הסקר, שדגם 200 מקצוענים בתחום הביטוח, מצא ש-98% מאמינים שטכנולוגיה היא המפתח לתשתיות תמיכה להתפתחות עתידית של...