Zurich

תביעת המבחן של הרגולטור האנגלי על תביעות הקורונה בפוליסות בתי עסק / מאת עו"ד פגי שרון

[caption id="attachment_30644" align="alignleft" width="203"] עו"ד פגי שרון[/caption] כזכור, בחודש מאי הודיע ה-FCA) Financial Conduct Authority), כי הוא יוזם תביעת מבחן (Test Case) בבית המשפט לקבלת פסק דין הצהרתי על פרשנות פוליסות בתי עסק BI. ואכן, התביעה הוגשה ב-9 ביוני 2020 כנגד שמונה מבטחים אשר דחו כיסוי בתביעות שהוגשו על פי הפוליסות שלהם בשל הפסדי העסקים עקב המגפה והסגר שבעקבותיה. המבטחים: Zurich  Arch Insurance (UK) Ltd., Royal & Sun Alliance, QBE UK, MS Amlin, Hiscox, Ecclesiastical Ins., Argenta syndicate Mang. Ltd. לכתב התביעה צורפו נוסחים של סעיפי כיסוי, הגדרות וחריגים במספר...
הבהרה

הבהרה

בניגוד למצוין בכתבה מה-10 בפברואר 2020, לפיה חברת אם+דבליו גרופ תובעת כ-145.5 מיליון שקל מהראל, איילון, ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות, יובהר כי לתביעה…