פוליסה ו-PIL מארחים את השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר, מנהלת מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה, המסלול האקדמי המכללה למינהל בשיחה פתוחה על:

ביטוח, רגולטור ובתי משפט- הכיצד מתייחסת פסיקה עדכנית לפעולת הרגולטור מול חברות הביטוח