פוליסה ו-PIL מארחים את עו"ד סיגל שלימוף, מייסדת ושותפה במשרד עו"ד גרוס אורעד שלימוף ושות' ונציגת לוידס בישראל בשיחה דיגיטלית פתוחה על:

רעידת אדמה בשוק ביטוח אחריות נושאי משרה