פוליסה ו-PIL מארחים את רו״ח איריס שטרק, נשיאת אגודת רואי החשבון, בשיחה דיגיטלית פתוחה על:

היבטים בממשל תאגידי של חברות ביטוח