המודל הצ'יליאני בקרנות הפנסיה / מאת איציק אסטרייכר

המודל הצ'יליאני בקרנות הפנסיה / מאת איציק אסטרייכר

עצם העובדה שבכל קרן פנסיה מוצעים ומנוהלים מסלולי השקעות תלויי גיל, אין בכך כדי להצביע שרמת הסיכון המאפיינת מסלול זה בכל קרנות הפנסיה זהה  

רוצים להמשיך לקרוא?



כתיבת תגובה