1. תנאי שימוש באתר פוליסה
  1. תקנון משפטי זה מסדיר את תנאי השימוש באתר שכתובתו POLISA.NEWS (להלן: "האתר") המופעל באמצעות תקשורת כללית בע"מ (להלן: "מפעילת האתר") ואת היחסים בין מפעילת האתר, לבין כל משתמש או צופה באתר או במידע שבו (להלן: "המשתמש").
  2. אתר פוליסה וכל תכניו שייכים למפעילת האתר המוציאה לאור, בין היתר, את עיתון פוליסה.
  3. אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת תוכן מהאתר, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש של מפעילת האתר.
  4. האתר סגור ומיועד לבעלי מנוי תקף ל"עיתון פוליסה" בלבד (להלן: "פוליסה"). חשיפה לתכנים המלאים מחייבת רישום מוקדם. אין להעביר את שם המשתמש והסיסמה לגורם אחר מלבד מנויי פוליסה.
  5. למפעילת האתר מוקנה שיקול דעת בלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו ולהסיר כל תוכן או מידע מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

   

  מדיניות הפרטיות ואחריות:

  1. המשתמש מאשר למפעילת האתר לעשות שימוש בפרטים ובמידע על אודות המשתמשים והרגלי השימוש שלהם, לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים.
  2. המשתמש מאשר למפעילת האתר לבצע שימוש במידע על אודותיו, ובכלל זה, להציע למשתמש הצעות שיווקיות רלוונטיות, הן על ידי מפעילת האתר, והן על ידי חברות בנות או אחיות או קשורות של מפעילת האתר, ולהפנות לשירותים או למוצרים שהן מציעות.
  3. המשתמש מתחייב להזין באתר פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר מלאים ונכונים, של המשתמש עצמו בלבד. יובהר, כי מסירת הפרטים והמידע, שהמשתמש יתבקש למסור, תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש בלבד ובכפוף למדיניות הפרטיות כאמור.
  4. המשתמש פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות, כלפי כל נזק שיגרם לו, בין אם מדובר בנזק ישיר, ובין אם מדובר בנזק עקיף, משימוש באתר ו/או בכל מידע שיימסר לו. השימוש בתכנים המופיעים באתר – על אחריותו האישית של המשתמש. וממילא במקרים שאינם בשליטת מפעילת האתר או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מפעילת האתר אחראית לכך.
  5. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ובכפוף לכל דין.

   

  קרדיטים

  1. אנו עושים כל מאמץ על מנת לתת את הקרדיט המלא לצלמים ויוצרי תוכן אחר. במידה ומופיע באתר תוכן ללא קרדיט – נא לפנות בדחיפות למערכת העיתון באמצעות דוא"ל . News@polisa.news

   

  רכישת מנוי לעיתון פוליסה לצורך קבלת אישור גלישה חופשי באתר:

  1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מנוי לאתר באמצעות האינטרנט.
  2. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מנוי הוא המחיר העדכני בהתאם לתקופת ההתקשרות. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המנויים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
  3. הרכישה באתר היא באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  4. האתר רשאי בכל עת להציג מגוון מנויים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  5. לרכישת מנוי ניתן לפנות גם טלפונית – 03-5407884 או בדוא"ל– polisa@polisa.news .
  6. בעת רכישת מנוי לעיתון פוליסה באמצעות האתר – ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

   

  דין וסמכות שיפוט:

  1. הדין שיחול על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר הוא הדין הישראלי בלבד, והסמכות לדון בכל מחלוקת שתתעורר תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.