בעקבות תיקון תקנות ההוצאות הישירות: רשות שוק ההון קובעת למוסדיים את אופן הצגת העלות השנתית הצפויה לעמיתים ולמבוטחים

בעקבות תיקון תקנות ההוצאות הישירות: רשות שוק ההון קובעת למוסדיים את אופן הצגת העלות השנתית הצפויה לעמיתים ולמבוטחים

ביחס לסוכני הביטוח – נקבע כי הם יידרשו לפרט בכתב במסגרת מסמך ההנמקה, השוואה של עלות שנתית כוללת הצפויה באותו גוף מוסדי ביחס ליתר הגופים המוסדיים, על מנת לשקף ללקוח את השיקולים שהובילו לבחירת אותו גוף מוסדי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה