האם קמה למבטחת זכות שיפוי כלפי צד ג', שהתפשר בתום לב עם מבוטחת שקיבלה כבר תגמולי ביטוח / עו"ד ג'ון גבע

האם קמה למבטחת זכות שיפוי כלפי צד ג', שהתפשר בתום לב עם מבוטחת שקיבלה כבר תגמולי ביטוח / עו"ד ג'ון גבע

בפני בית המשפט הונחה תביעת שיבוב בסך 70,224 שקל, שעניינה דרישת המבטחת להשבת תגמולי ביטוח ששילמה למבוטחת שלה, בגין נזקי מים שנגרמו למלון שבבעלותה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה