אין כיסוי ביטוחי לתאונה נוכח העובדה שפג תוקפו של רישיון הנהג לתקופה של כחמש שנים / עו"ד ג'ון גבע

אין כיסוי ביטוחי לתאונה נוכח העובדה שפג תוקפו של רישיון הנהג לתקופה של כחמש שנים / עו"ד ג'ון גבע

בבסיס המחלוקת על קיומו של כיסוי ביטוחי עמדו שתי סוגיות - הראשונה, העובדה כי רישיונו של הנתבע נפסל בהליך תעבורתי; השנייה, העובדה כי במועד התאונה לא היה רישיונו של הנתבע בתוקף, נוכח העובדה כי לא שילם את אגרת הרישוי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה