מה גובר: הוראת המנוח בפוליסה בדבר קביעת מוטבים או הוראה בצוואתו באותו עניין כאשר אין זהות בין היורשים / עו"ד ג'ון גבע

מה גובר: הוראת המנוח בפוליסה בדבר קביעת מוטבים או הוראה בצוואתו באותו עניין כאשר אין זהות בין היורשים / עו"ד ג'ון גבע

קביעת היורשות כזכאיות לרשת גם את כספי פוליסת ביטוח החיים, לימדה על כוונת המנוח בשנת 2013 בקביעת המוטבים מחדש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה