הממונה על שוק ההון דוחה את תשובות מגדל ביחס לטענות על אי סדרים בממשל התאגידי

הממונה על שוק ההון דוחה את תשובות מגדל ביחס לטענות על אי סדרים בממשל התאגידי

במכתבים ששלח לחברי הדירקטוריונים ציין הממונה (בפועל) עמית גל כי מעורבותו של יו"ר דירקטוריון מגדל אחזקות במינויו של רונן אגסי למנכ"ל מגדל ביטוח צמצמה לכאורה את סמכויות דירקטוריון מגדל ביטוח * מגדל: כל פעולות החברה נעשו בהתאם לדין

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה