ביטוחי מנהלים אפריל 2023: הכשרה ומנורה מבטחים ראשונות במסלול הכללי ביטוחי מנהלים, עם תשואה של 1.62%

ביטוחי מנהלים אפריל 2023: הכשרה ומנורה מבטחים ראשונות במסלול הכללי ביטוחי מנהלים, עם תשואה של 1.62%

במסלול קרן י' בחמש השנים האחרונות, הכשרה עם תשואה של 37.62%; הפניקס – 35.51%; כלל ביטוח – 30.76%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה