האם בירורו של המבוטח או אשתו עם חברת הביטוח עלול לשלול כיסוי ביטוחי? / עו"ד ג'ון גבע

האם בירורו של המבוטח או אשתו עם חברת הביטוח עלול לשלול כיסוי ביטוחי? / עו"ד ג'ון גבע

מכתב התביעה עולה, כי התקיימו סתירות בגרסאות המעורבים לעניין התרחשות התאונה, שאינן תואמות את נסיבות המקרה כפי שדווח לנתבעת, לרבות ביחס לזהות האדם שנהג ברכב המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה