הסתדרות הפסיכולוגים עתרה נגד הרשות: ביטוחי בריאות קבוצתיים מפלים את הלקוחות ואת המטפלים

הסתדרות הפסיכולוגים עתרה נגד הרשות: ביטוחי בריאות קבוצתיים מפלים את הלקוחות ואת המטפלים

העמותה מבקשת מבית המשפט לחייב את הממונה על רשות שוק ההון להורות למבטחים לשנות את סעיף הכיסוי של טיפול פסיכולוגי בביטוחי בריאות קבוצתיים כך שיכסה טיפול אצל פסיכולוגים מכל ששת תחומי המומחיות המוכרים בחוק. העמותה סבורה כי התנאי המגביל את הטיפול הפסיכולוגי לטיפול על ידי פסיכולוג קליני בלבד הוא תנאי מקפח ומפלה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה