Baldwinתובע את Alliant בגין "גניבת" עובדים / ישראל גלעד

Baldwinתובע את Alliant בגין "גניבת" עובדים / ישראל גלעד

כתב התביעה מאשים את בראיין קינג, שכיהן כשותף ב-Baldwin, ואת Alliant בהפרה של החוק המחייב שמירת סודיות וקשירת קשר, הפרת הסכם העסקה, הפרה של חובת סודיות וחובת הנאמנות. Alliant מואשם בסיוע להפרת אמונים וחובת נאמנות, התערבות נזיקית בתחום חוזי ויחסים מסחריים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה