הראל: הרווח הכולל ברבעון עמד על כ-33 מיליון שקל לעומת 326 מיליון שקל ברבעון המקביל

הראל: הרווח הכולל ברבעון עמד על כ-33 מיליון שקל לעומת 326 מיליון שקל ברבעון המקביל

הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכמו לכ-9.2 מיליארד שקל לעומת כ-9.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל של שנת 2022 – ירידה של כ-6%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה