דוחות כספיים | מיטב: הרווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-34 מיליון שקל לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל

דוחות כספיים | מיטב: הרווח הנקי לרבעון הסתכם בכ-34 מיליון שקל לעומת כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל

הירידה נובעת בעיקר מהפסד הון ממימוש חברה מאוחדת, בסך של כ-5 מיליון שקל, שנרשם ברבעון הנוכחי, לעומת רווחי הון בסך של כ-12 מיליון שקל אשתקד

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה