מגדל הציגה רווח כולל של 139 מיליון שקל, ירידה של 53% ביחס לרבעון המקביל

מגדל הציגה רווח כולל של 139 מיליון שקל, ירידה של 53% ביחס לרבעון המקביל

הרווח הושפע בין היתר מקיטון בהתחייבויות ביטוחיות ומצמצום ההפסד החיתומי בביטוח כללי. סך הרווח החיתומי ברבעון הסתכם ב-103 מיליון שקל, שיפור של 38 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל

רוצים להמשיך לקרוא?



כתיבת תגובה