Talanx רוכש את עסקי Liberty Mutual באמריקה הלטינית / ישראל גלעד

Talanx רוכש את עסקי Liberty Mutual באמריקה הלטינית / ישראל גלעד

העסקה לא תכלול את עסקי ביטוח המשנה ואת עסקי ביטוחי ערבות של Liberty

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה