מיזם "מנצחים ביחד" של הלשכה, בהובלת מושיק בן פורת, יסייע למשפחות בקבלת מידע על החיסכון הפנסיוני של נפטרים ונעדרים

מיזם "מנצחים ביחד" של הלשכה, בהובלת מושיק בן פורת, יסייע למשפחות בקבלת מידע על החיסכון הפנסיוני של נפטרים ונעדרים

המיזם מרחיב את הפעילות בעקבות הלחימה, והסוכנים המתנדבים יעמדו בקשר עם המשפחות של חללי המלחמה ומשפחות הנעדרים ויעזרו להם בקבלת המידע הנדרש ללא עלות

מיזם "מנצחים ביחד" של לשכת סוכני הביטוח, בהובלת סוכן הביטוח מושיק בן פורת – מרחיב את פעילותו בעקבות הלחימה. במסגרת הרחבת הפעילות, הסוכנים מתנדבים יעמדו בקשר עם משפחות חללי המלחמה ונעדרי המלחמה ויעזרו להם בקבלת מידע אודות החיסכון הפנסיוני של נפטרים ונעדרים ללא עלות.

המיזם מטפל כבר ליותר משנתיים במיצוי זכויות של חולות וחולי סרטן וליווי שלהם מול חברות הביטוח ללא עלות, כתרומה לקהילה. כל זאת, באמצעות יותר מ-60 מתנדבות ומתנדבים חברי לשכה.

עד כה, המסלקה הפנסיונית אפשרה קבלת מידע על כלל המוצרים הפנסיוניים של החוסכים, בהם קרנות פנסיה, גמל, השתלמות, מנהלים, וכו'. היא אינה מעבירה מידע על חוסכים לגביהם דווח לגופים המוסדיים כי נפטרו.

לאחר פנייה שבוצעה למסלקה בשל הלחימה, תתאפשר קבלת מידע גם למשפחות הנרצחים והנעדרים באמצעות בעלי רישיון ללא עלות. המידע שיתקבל יסייע רבות למשפחות הנרצחים והנעדרים.

מתנדבי המיזם יקבלו פניות באמצעות מנהל המיזם, מושיק בן פורת, שהקים את המיזם ומרכז את הפניות. המתנדבים פרוסים בכל הארץ ויסייעו למשפחות הנמצאות בסביבת המגורים שלהם כחלק מתרומת העורף למלחמה ולקהילה בה אנו חיים.

בקשות לקבלת עזרה של המשפחות יתקבלו באתר לשכת סוכני הביטוח בלשונית "תרומה לקהילה". בעלי רישיון חברי לשכה שמעוניינים להירתם למאמץ ולסייע, מוזמנים לפנות לבן פורת במייל moshik@hoshenins.co.il

 

 

 כתיבת תגובה