יחידות הביטוח של סמסונג מוכרות מניות של חברת האלקטרוניקה

יחידות הביטוח של סמסונג מוכרות מניות של חברת האלקטרוניקה

מדיניות החברה היא להקטין את כמות המניות כדי להגדיל את שוויין. הקטנת כמות המניות מביאה את המבטחות לאחזקה בשיעורים גבוהים יותר מהקבוע בחוק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה