אושר סופית: גמלתו של היועץ המשפטי לכנסת שמבוטח בפנסיה תקציבית תושווה לגמלת שופט

אושר סופית: גמלתו של היועץ המשפטי לכנסת שמבוטח בפנסיה תקציבית תושווה לגמלת שופט

היועץ המשפטי לכנסת איל ינון יהיה זכאי לקצבה לאחר שהשלים לפחות קדנציה מלאה. יו"ר הכנסת יהיה אחראי לגובה שכרו של היועץ המשפטי. ח"כ מיקי זוהר: מי שיצביע נגד הוא פופוליסט

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה