Experian מצביעה על סיכוני הסייבר של 2019 / מאת ישראל גלעד

Experian מצביעה על סיכוני הסייבר של 2019 / מאת ישראל גלעד

בין הסיכונים: משחקים שיתופיים יהוו יעד לפצחני המחשבים והשתלטות על מערכות ביומטריות המשמשות לזיהוי משתמשים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה