נדחתה תביעה לתגמולי ביטוח בטענה כי המבטחת לא העבירה לידי התובעים את הפוליסה

נדחתה תביעה לתגמולי ביטוח בטענה כי המבטחת לא העבירה לידי התובעים את הפוליסה

בית המשפט דחה טענה לפיה AIG הטעתה את התובע, כאשר טענה שהכיסוי הביטוחי חל במקרה של איבוד כבודה. בית המשפט קבע, כי בחינת תמלול השיחה מעלה שהכיסוי הביטוחי עד לסך מיליון דולר מפורט אך ורק לעניין יום אשפוז ושכר מנתח ואין הוא רלוונטי ליתר הכיסויים המפורטים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה