יישום הלכת פיקאלי גם בעניין צד שלישי וחיוב המבטחת באופן מלא / מאת עו"ד ג'ון גבע

יישום הלכת פיקאלי גם בעניין צד שלישי וחיוב המבטחת באופן מלא / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כי אין בטענה כי מדובר בתובע צד ג' כדי לשנות מהקביעה המשפטית המהותית בדבר קיומו של כיסוי ביטוחי הן כלפי המבוטח והן כלפי צד ג' אשר ניזוק על ידי המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה