לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה שהוגשה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

לאיזה בית משפט הסמכות לדון בתביעה שהוגשה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט העלה בפני הצדדים את השאלה האם התובענה אינה בגדר סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה על פי הלכה של בית המשפט העליון

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה