השופט בעתירת הלשכה נגד רשות שוק ההון בעניין מקס פסל עצמו מלדון בתיק; הנימוק – שניים מאחיו הם סוכני ביטוח

השופט בעתירת הלשכה נגד רשות שוק ההון בעניין מקס פסל עצמו מלדון בתיק; הנימוק – שניים מאחיו הם סוכני ביטוח

מטעמי גילוי נאות השופט רם וינוגרד הודיע כי שניים מאחיו הם סוכני ביטוח. לשכת סוכני הביטוח הודיעה לשופט כי לסברתה לא מתקיימת כל עילת פסילה בנסיבות העניין. המשיבים - המפקח על הביטוח, הממונה על התחרות וחברת מקס איט פיננסים, הודיעו כי יהיה זה מן הראוי שהדיון יתקיים בפני מותב אחר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה