זה סופי: הדוחות לעמיתים ולמבוטחים יכללו את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו ואת התשואה לאחר הניכוי

זה סופי: הדוחות לעמיתים ולמבוטחים יכללו את שיעור ההוצאות הישירות שנגבו ואת התשואה לאחר הניכוי

לאחר שברקת הודיע על כוונתו לחייב את המוסדיים לעדכן את המצטרפים החדשים על עצם גביית ההוצאות הישירות במעמד ההצטרפות – הוא מחייב את המוסדיים לעדכן בהתאם את הדוחות השנתיים והרבעוניים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה