נדחתה ייצוגית בהיקף 100 מיליון שקל נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה שהחברה גורעת חלק מהתגמולים לביטוח תלמידים

נדחתה ייצוגית בהיקף 100 מיליון שקל נגד כלל ביטוח שהוגשה בטענה שהחברה גורעת חלק מהתגמולים לביטוח תלמידים

בתביעה נטען כי כלל ביטוח גורעת שלא כדין חלק מהתגמולים שזכאי להם תלמיד שנפגע, במקרים בהם קבע מומחה מטעמה כי לנפגע נכות ש-50% או פחות ממנה, מיוחסים למצב רפואי קודם. בית המשפט קיבל את טענת כלל וקבע כי בקשת האישור מושתתת על המקרה הפרטני של המבקשת, אשר לא הרימה את הנטל להוכחת קיומה של קבוצה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה