UMI קיבלה היתר החזקה עד 15% ממניות הפניקס

UMI קיבלה היתר החזקה עד 15% ממניות הפניקס

בעלי ההיתר ובני גבאי, יו"ר דירקטוריון הפניקס המכהן גם כמנכ"ל משותף ונושא המשרה ב-UMI, מחזיקים יחד בכ-5.02% ממניות החברה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה