MediWho משיקה את Best Care – חבילת שירות מורחבת כולל תוכנית אמבולטורית מתקדמת

MediWho משיקה את Best Care – חבילת שירות מורחבת כולל תוכנית אמבולטורית מתקדמת

מיקי קופל, מנכ"ל ומייסד MediWho: מנוייMediWho Best Care יקבלו במסגרת כתב השירות גם שירותים נוספים שיאפשרו להם להימנע ממצב של כפל ביטוחים, להשיג תור במהירות רבה ולקבל את כל המגיע להם בבריאות ואשר מסתתר באותיות הקטנות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה