החברה העסיקה את התובע בניגוד לחוק הנוער ולכן אינה זכאית לקבלת שיפוי

החברה העסיקה את התובע בניגוד לחוק הנוער ולכן אינה זכאית לקבלת שיפוי

בית המשפט ציין, כי המבחן לצורך קביעת יחסי עובד-מעביד בפקודת הנזיקין אינו תואם בהכרח את המבחן שיש ליישם בהקשרים אחרים כמו למשל, בדיני עבודה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה