הפרמיה נטו של מבטחי משנה מברמודה בגידול

הפרמיה נטו של מבטחי משנה מברמודה בגידול

על פי Fitch Ratings הגידול נבע מהתייקרות בתעריפי הביטוח ועקב גידול בעסקים הנכנסים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה