צעד דרמטי לחיזוק הייצוא: המדינה תשמש כמבטח משנה למבטחים המסחריים בביטוח סחר חוץ

צעד דרמטי לחיזוק הייצוא: המדינה תשמש כמבטח משנה למבטחים המסחריים בביטוח סחר חוץ

חגית ציטיאט-לוין, מנכ"לית בססח: תוכנית חשובה שנועדה להנגיש פתרונות שיאפשרו ליצואנים בינוניים וקטנים להוציא לפועל עסקאות שיסייעו בהרחבת הכלכלה הישראלית. שלומי ישי, סמנכ"ל קשרי לקוחות בכלל ביטוח אשראי: שיתוף הפעולה יאפשר למקסם את זמינות והיקפי הביטוח ליצואנים במקומות בהם הערכת הסיכון וחיתום העסקה, במסגרת השוק הפרטי, נותנים מענה חלקי

משרד החשב הכללי באוצר יוצא בצעד דרמטי לחיזוק הייצוא – תוכנית לביטוח סיכוני סחר חוץ  בשיתוף חברות פרטיות: בססח וכלל ביטוח אשראי. כך פרסם משרד האוצר ב-16 במאי. במסגרת התוכנית, המדינה תשמש כמבטח משנה לחברות ביטוח האשראי הפרטיות בעסקאות יצוא לטווח הבינוני (עד שבע שנים), עבור התקופה בסוף חיי העסקה בה ישנו קושי בהערכת הסיכון וחיתום העסקה, ובכך תאפשר להן להיכנס לתחום ביטוח האשראי לטווח הבינוני, תחום בו במצב הנוכחי ניתן ליצואנים מענה חלקי בלבד על ידי חברות הביטוח.

לפי האוצר, מדובר בתוכנית שתרחיב את היצע פתרונות הביטוח והאשראי ליצואנים: "התוכנית מביאה לחלוקת סיכונים אופטימלית בין הממשלה לבין חברות ביטוח האשראי הפרטיות, תוך ניצול היכולות המקצועיות במגזר הפרטי, והיא צפויה לייעל את תהליך ביטוח עסקאות הייצוא, להגדיל את זמינות הביטוח ליצואנים ותביא להגדלת מספר העסקאות המבוצעות על ידי יצואנים ישראליים תוך קבלת תנאי אשראי נוחים. תוכנית זו מהווה רובד נוסף באסטרטגיה הרב-שנתית של אגף החשב הכללי לשיפור יכולת התחרות של היצואנים הישראליים, והיא צפויה לתת מענה ביטוחי לעסקאות יצוא של יצואנים קטנים ובינוניים ובכך לשפר באופן ניכר את נגישותם לשווקים הבינלאומיים".

חגית ציטיאט-לוין, מנכ"לית בססח, החברה לביטוח סיכוני אשראי וסחר חוץ, ציינה: "השילוב הייחודי של ידע מסחרי, נגישות לשווקים ויכולת גבייה של קבוצת אליאנץ בשילוב עם גיבוי המדינה, תסייע ליצואנים ישראלים להוציא לפועל עסקאות שאחרת היו נאלצים לוותר עליהן בייחוד בתקופה המורכבת שלפנינו. מדובר על תוכנית חשובה שנועדה להנגיש פתרונות שיאפשרו ליצואנים בינוניים וקטנים להוציא לפועל עסקאות שיסייעו בהרחבת הכלכלה הישראלית. כבר היום אנו מציעים פתרונות להבטחת תשלומים בעסקאות ופרויקטים המאפשרים ליצואנים ישראלים לבצע ולממן עסקאות מורכבות. הגיבוי הממשלתי יאפשר ליצואנים הישראלים להוציא לפועל  עסקאות בשיתוף עם מימון בנקאי ישראלי".

שלומי ישי, סמנכ"ל קשרי לקוחות בכלל ביטוח אשראי, מסר: "החברה מברכת  על שיתוף הפעולה עם אגף החשב הכללי, אשר בהמשך אליו נחתם ההסכם. כלל ביטוח אשראי היא ממובילות השוק בתחום ביטוח עסקאות הייצוא ומאפשרת ללקוחותיה טווח פתרונות רחב בתנאים תחרותיים וכל זאת בגיבוי אטרדיוס, אחת מקבוצות ביטוח האשראי הגדולות בעולם המשמשת כשותפה אסטרטגית של החברה.

"שיתוף הפעולה עם אגף החשב הכללי, המוביל אסטרטגיה רב שנתית לתמיכה בסקטור היצואנים הישראלים, יאפשר לכלל ביטוח אשראי למקסם את זמינות והיקפי הביטוח ליצואנים במקומות בהם הערכת הסיכון וחיתום העסקה, במסגרת השוק הפרטי, נותנים מענה חלקי או משיתים עלות גבוהה מהרגיל על היצואנים".כתיבת תגובה