כלל ביטוח רשמה רווח רבעוני של 221 מיליון שקל לעומת 402 מיליון שקל אשתקד

כלל ביטוח רשמה רווח רבעוני של 221 מיליון שקל לעומת 402 מיליון שקל אשתקד

הרווח הושפעה בעיקרו מהירידות בשווקים והעלייה בריבית.הפרמיות והתקבולים שהורווחו ברוטו, הסתכמו לסך של כ-7.2 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-29%

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה