אלייד הרחיבה את ההשקעה במנורה מבטחים פנסיה וגמל לפי שווי של 2.65 מיליארד שקל

אלייד הרחיבה את ההשקעה במנורה מבטחים פנסיה וגמל לפי שווי של 2.65 מיליארד שקל

אלייד מימשה את האופציה לרכישת 4.9% ממניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל. סכום ההשקעה הנוסף עומד על 150 מיליון שקל. לאחר מימוש האופציה ורכישת מניות נוספות תחזיק אלייד כ- 9.9999% ממניות החברה

אלייד החזקות בע"מ מימשה את האופציה להגדלת החזקותיה במניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל.

סכום ההשקעה הנוסף עומד על 150 מיליון שקל ומשקף למנורה מבטחים פנסיה וגמל שווי של 2.65 מיליארד שקל. לאחר מימוש האופציה ורכישת מניות נוספות תחזיק אלייד כ- 9.9999% ממניות החברה. אלייד קיבלה את אישור רשות שוק ההון להגדלה כאמור.

העסקה הראשונית בין אלייד למנורה מבטחים נחתמה בפברואר 2021, אז נקבע כי אלייד תרכוש 4.9% ממניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל רשומה בספרי הקבוצה לפי שווי של 828 מיליון שקל.

מנורה מבטחים פנסיה וגמל מנהלת נכסים, נכון לסוף מרץ 2022  בהיקף של 223 מיליארד שקל מתוכם כ-188 מיליארד שקל נכסי פנסיה.

יו"ר דירקטוריון החברה הנו ערן גריפל, וזאת בנוסף לכהונתו כיו"ר קבוצת מנורה מבטחים. מנכ"ל החברה הנו גיא קריגר.

קבוצת מנורה מבטחים כולה נסחרת לפי שווי של 4.9 מיליארד שקל.

 כתיבת תגובה