Ardonaghרוכש קבוצת הביטוח האוסטרלית Envest Pty Ltd / ישראל גלעד

Ardonaghרוכש קבוצת הביטוח האוסטרלית Envest Pty Ltd / ישראל גלעד

העסקה כוללת גם את Aviso Group – רשת של משרדי ברוקרים הפזורה בחמש מדינות ביבשת אוסטרליה ועשר סוכנויות ניהול וחיתום הפועלות ישירות ובאמצעות סוכנים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה