במגדל מבהירים: ניתן לשווק כיסוי אמבולטורי ללא הצהרת בריאות עד ל-12 במרץ

במגדל מבהירים: ניתן לשווק כיסוי אמבולטורי ללא הצהרת בריאות עד ל-12 במרץ

לאחר שסוכנים קיבלו הודעות על כך שניתן יהיה להעביר הצעות לרכישת כיסוי אמבולטורי ללא הצהרת בריאות עד ל-5 במרץ, מגדל מבהירה כי ניתן להמשיך לשווק את המוצר בימים הקרובים. עוד מסרו במגדל לפוליסה כי בימים הקרובים צפוי להתפרסם ידיעון מפורט, עם כל השינויים והסיבות להם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה