בהובלת לשכת סוכני הביטוח: רשות שוק ההון תסדיר את מעמדם של ילדים עם מוגבלויות בקרנות הפנסיה

בהובלת לשכת סוכני הביטוח: רשות שוק ההון תסדיר את מעמדם של ילדים עם מוגבלויות בקרנות הפנסיה

* בעקבות דיון דחוף שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה, הודיעה הרשות כי תפרסם הבהרה לפיה יישמר הרצף הביטוחי לילדים עם מוגבלויות גם בעת ניוד כספים בין קרנות פנסיה * גילי פארן, לשכת סוכני הביטוח: הצדק נעשה. אין שום סיבה לא לקבל ותק של ילד מיוחד

לפני כחודשיים התקיימה ישיבה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשה עומד ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה), בנושא פנסיה להורים לילדים עם מוגבלות. את הדיון יזם ח"כ מאיר כהן (יש עתיד). בוועדה השתתפו בין היתר נציגי לשכת סוכני הביטוחשחר שמאי וגילי פארן, אשר הובילו את המהלך מצד הלשכה לטיפול בלקונה בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות אשר פגעה במעמדם של ילדים עם מוגבלות בעת שהוריהם ניידו את כספם בין קרנות פנסיה.

תקנון קרנות הפנסיה החדשות קובע כי ילד עם מוגבלות יהיה זכאי לקצבת שאירים לכל ימי חייו (ולא עד גיל 21) בעת פטירת ההורה המבוטח בקרן הפנסיה. עם זאת, לאור לקונה בתקנון, נמצא כי בעת שהורה לילד עם מוגבלות מנייד את כספו לקרן פנסיה אחרת, חלק מקרנות הפנסיה הקולטות מפרשות כי הן אינן מחויבות לשלם לילד קצבת שאירים לכל ימי חייו אלא רק עד גיל 21.

בישיבה השתתפו גם נציגי רשות שוק ההון אשר נדרשו על ידי חברי הוועדה לבחון את הנושא.

לפני מספר ימים שלחה הרשות מכתב תשובה מפורט לידי הוועדה. המכתב כאמור הגיע לידי מערכת פוליסה. להלן סיכום עיקרי המכתב בסיועו של אייל סיאני, בכיר בענף וחבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח:

  1. הרשות הגיעה למסקנה כי כיסוי ביטוחי לבן עם מוגבלות כרוך בהעמסת עלויות על כלל עמיתי קרן הפנסיה, ובהתאם לכך באם יישמר הכיסוי הביטוחי לבן עם מוגבלות בעת ניוד כספים מקרן אחת לשנייה, הוא ייקר את עלות הכיסוי הביטוחי לשאירים הקיים כיום.
  2. תכלית הליך הניוד הינו להסיר חסמי מעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוניים השונים בכדי להגביר את התחרות בענף, ולכן יש לפעול לשימור של הרצף הביטוחי הקיים לעמיתים בעת ניוד הכספים בין קרנות פנסיה.
  3. לאור האמור, בכוונת הרשות לפעול בתקופה הקרובה לפתרון הסוגייה באופן הבא:
  • פרסום טיוטת הבהרה במסגרתה יובהר כי יישמר הרצף הביטוחי לבן עם מוגבלות בעת ניוד בין קרנות פנסיה. הטיוטה עתידה לכלול תנאים וכללים מפורטים לשם כך. כמו כן, ההוראות כאמור יחולו מיידית ויכללו גם עמיתים אשר ניידו את כספם בין קרנות פנסיה לפני מועד פרסום ההבהרה.
  • יעודכנו תעריפי הכיסוי הביטוחי לשאירים לעמיתי קרנות הפנסיה.

הוראות מיוחדות לעניין "בן נבחר עם מוגבלות"

יתר על האמור, רשות שוק ההון התייחסה במכתב זה לסוגייה נוספת אשר הובאה לפתחה לפיה תינתן האפשרות להכיר בבן עם מוגבלות של עמית גם במקרה בו הוכרה זכאותו לקצבת נכות על ידי ביטוח לאומי לפני מועד הצטרפות העמית לקרן פנסיה. זאת בניגוד להוראות כיום אשר קובעות כי אחד מתנאי הסף להכרה בבן עם מוגבלות הינה הכרה בזכאותו לקצבת נכות על ידי ביטוח לאומי לאחר מועד הצטרפות העמית לקרן פנסיה. על פי התייחסות רשות שוק ההון, הדבר נבחן ונמצא כי אין לשנות את ההוראות כיום כיוון שהדבר יהווה למעשה ביטוח בדיעבד אשר יפגע בחיסכון של כלל העמיתים בקרן הפנסיה. בשל סיטואציות בהן הוכרה זכאות הילד לקצבת נכות על ידי ביטוח לאומי לפני מועד הצטרפות העמית לקרן פנסיה, אפשרה רשות שוק ההון לקרנות הפנסיה לתת מענה לכך באמצעות הוראות מיוחדות לעניין "בן נבחר עם מוגבלות".

גילי פארן

גילי פארן

אייל סיאני, בכיר בענף וחבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח: "זהו תיקון הכרחי וחשוב מאד לעוול שנעשה להורים לילדים עם מוגבלות, אשר לעתים אף לא היו מודעים אליו. התיקון יבטיח לילדים עם מוגבלות תמיכה כלכלית משמעותית בכדי להמשיך ולהתקיים בכבוד. בהזדמנות זו אני מברך את לשכת סוכני הביטוח, שחר שמאי, גילי פארן וכל האנשים היקרים שעסקו בנושא במקצועיות ומתוך שליחות אמיתית והובילו לתיקון זה. זוהי תזכורת נוספת לחשיבות העצומה של סוכני הביטוח עבור הציבור הרחב בישראל.

גילי פארן: "הצדק נעשה. לא היה לי ספק שזה חייב לקרות. כסוכן ביטוח שמטפל במשפחות מיוחדות לא היה לי ברור כיצד מתרחשת האפליה הזו מבלי שיהיה ברור לא ללקוח וגם לפעמים לא לנציג מחברת הביטוח מה המשמעות של זה. אין שום סיבה לא לקבל ותק של ילד מיוחד. קרנות הפנסיה מבטחות ללא הצהרת בריאות מיליוני אנשים עם בעיות רקע חמורות פי כמה והסיכון שלהם גדול מזה של הילד המיוחד.

"מדובר בתיקון חשוב של עיוות היסטורי ובזכות המאבק שלנו עשרות אלפי אם לא מאות אלפי ילדים בעתיד יוכלו להתקיים בכבוד. כפי שאמרתי גם לחברי הוועדה, קרן פנסיה זה ערבות הדדית ולדאוג לחלש. אני מודה לח"כ מאיר כהן וח"כ ישראל אייכלר על תרומתם הגדולה לנושא ועזרתם להביא לידי פתרון נדרש".כתיבת תגובה