בקשה לייצוגית נגד הראל: מאשרת תגמולי ביטוח למבוטחים סיעודיים רק ממועד הגשת התביעה ולא מהיום שבו הפכו לסיעודיים

בקשה לייצוגית נגד הראל: מאשרת תגמולי ביטוח למבוטחים סיעודיים רק ממועד הגשת התביעה ולא מהיום שבו הפכו לסיעודיים

הבקשה הוגשה על ידי בני זוג בני למעלה מ-80 המצויים במצב סיעודי מזה זמן * לפי התביעה, באמצעות דחייה פיקטיבית של מועד התרחשות האירוע הביטוחי, חומקת הראל מתשלום תגמולי ביטוח בהם היא חבה וגובה דמי ביטוח שאינם מגיעים לה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה