רשות שוק ההון דורשת ממגדל להרחיק את שלמה אליהו מכל תפקידיו בחברה

רשות שוק ההון דורשת ממגדל להרחיק את שלמה אליהו מכל תפקידיו בחברה

על פי טיוטת דוח ביקורת להתייחסות של הרשות, מגדל חייבת לשפר את הממשל התאגידי שלה וממועד קבלת הדוח ועד להודעה חדשה, ישיבות הדירקטוריון יתומללו בצורה מלאה. הדוח קובע כי גם רונית בודו, יו"ר ועדת הביקורת במגדל, צריכה לעזוב את תפקידה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה