בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

בדיקת פוליסה לשיעור הנשים בהנהלות הבכירות בענף הביטוח וחברות פנסיה וגמל: שיעור הממוצע של נשים בהנהלות הוא  38%. המצטיינת: מגדל

ממוצע של 13% בשיעור המנכ"ליות מתוך כלל המנכ"לים בענף. תמונת המצב בהנהלות מצביעה על מידת קידום הנשים בתוך החברה בניגוד לשיעור הנשים בדירקטוריונים שמשקפת את רצון בעלי המניות

מאת מרינה פובולוצקי

שיעור ממוצע של 38% נשים מכהנות בתפקידי ניהול בכירים בחמש החברות הגדולות בענף ושיעור ממוצע ענפי של נשים המכהנות כמנכ"ליות עומד על 13% בלבד.

כך עולה מבדיקת פוליסה את החלוקה המגדרית של כלל ענף הביטוח והפנסיה המשתקפת מרשימת בעלי התפקידים באתרי החברות תחת קטגורית "הנהלה בכירה" בדרגות מנכ"ל, מנכ"ל משנה, סמנכ"ל, סמנכ"ל בכיר וסמנכ"ל משנה.

מבדיקת חמשת חברות הביטוח הגדולות בענף: מגדל, כלל ביטוח, מנורה מבטחים, הפניקס והראל, במקום הראשון עומדת מגדל עם שיעור של כ-40% נשים בעמדות ניהול בכירות. במגדל מציינים בתגובה כי כ-60% משכבת הניהול בחברה וכ-40% מההנהלה הראשית הן נשים.

כלל ביטוח, מנורה מבטחים והפניקס עומדות על שיעור זהה של כ-33% כל אחת. בכלל מציינים כי נשים מהוות 69% מכלל המועסקים בקבוצה, כאשר אחוז הנשים בקרב דרגי הניהול עומד על כ-60%. הראל מציגה את השיעור הנמוך ביותר של כ-22% נשים בעמדות ניהול בכירות (מתוך 18 מנהלים בכירים 4 הן נשים כאשר אחת בדרגת משנה למנכ"ל והשלוש הנותרות בדרגת סמנכ"ל בכיר). בתגובת הראל ביקשו לחדד את התמונה וציינו כי שיעור הנשים בדרגת סמנכ"ל ומעלה עומד על 41%. הבדיקה של פוליסה משקפת תמונת מצב מצביעה על מידת קידום הנשים בתוך החברה בניגוד לשיעור הנשים בדירקטוריונים שמשקפת את רצון בעלי המניות

 כותרת ביניים: 4 מנכ"ליות מתוך 26 מנכ"לים בענף

מבדיקה של כלל חברות הביטוח וחברות הפנסיה והגמל עולה כי שיעור המנכ"ליות עומד על 13% בלבד מתוך כ- 26 מנכ"לים בענף מתוכם מכהנות ארבע מנכ"ליות: יפעת רייטר ב-AIG, יפעת מזרחי בהפניקס אקסלנס, אתי אלישקוב בליברה (בעבר כיהנה כמנכ"לית הכשרה, הייתה מועמדת לתפקיד מנכ"לית איילון וכיום היא המנכ"לית והבעלים של ליברה) ושני בלו הרפניסט מנכ"לית בהלמן אלדובי.

לפי מדד העוצמה שפרסם מכון ון ליר לשנת 2020 שיעור המנכ"ליות במשק עלה בקצב איטי מאוד מ-15.7% ב-2004 ל-22.6%, בעוד שענף הביטוח נשאר מאחור.

בספטמבר 2020 הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת בדקה את שיעור הנשים בדירקטוריונים של חברות ביטוח. מן הבדיקה עלה כי אישה אחת בלבד מכהנת כיו"ר דירקטוריון והיא מלי מרגליות בכלל ביטוח. הוועדה התחייבה לפרסם אחת לחצי שנה מדד שיעקוב אחר שילוב נשים במוקדי קבלת ההחלטות ובניהול החברות. ד"ר משה ברקת הממונה על רשות שוק ההון, אמר אז: "מדובר בעניין תרבותי יותר מאשר בעיית ציות, וקיים צורך בשינוי תרבות המודעות וההבנה, ולכן אני תומך בגישה לפעול לא באמצעות כלי כפייה כדוגמת חוק".

ממגדל נמסר: "מגדל ביטוח היא מהחברות המובילות במשק הישראלי בהעסקה ובקידום של נשים, המהוות כ-80% מכוח האדם בחברה. כ-60% משכבת הניהול בחברה וכ-40% מההנהלה הראשית. נמשיך לקדם ולהעצים עובדות ועובדים מוכשרים ומובילים בתחומם כחברה שחרטה על דגלה, בראש ובראשונה, ערכים של מקצוענות ומצוינות".

מכלל ביטוח נמסר:"קבוצת כלל ביטוח ופיננסיים מקפידה על שוויון הזדמנויות ויצירת סביבת עבודה מגוונת ומכילה. הקבוצה מעסיקה עובדים, ללא אפליה על בסיס דת, מין ומגדר, לאום, מגבלה, נטייה מינית או כל מאפיין אחר. בכלל ביטוח קיים רוב מובהק של נשים המועסקות בחברה. נשים מהוות 69% מכלל המועסקים בקבוצה, כאשר אחוז הנשים בקרב דרגי הניהול עומד על כ-60%, בקרב דרגי ניהול בכירים (נושאי משרה) הנתון עומד על כ-33%, ואחוז הנשים המועסקות בחברה מבין 10% העליונים של המועסקים בעלי השכר הגבוה ביותר בקבוצה עומד על 43%, אחוז הגבוה משמעותית מהממוצע במשק. כמו כן, כדי להבטיח שמירה על שוויון מגדרי בקבוצה, מבוצעות בקרות מדגמיות הבוחנות פערים בתגמול בין גברים ונשים. לאחרונה, נבחנו באופן מדגמי ההבדלים בתגמול בקרב קבוצה משמעותית וגדולה של מאות מנהלים ולא נמצאו כלל פערים ברמות התגמול בין גברים ונשים".

תגובת הראל: "גאים שבהראל שיעור הנשים בדרגת סמנכ"ל ומעלה הוא  41%".כתיבת תגובה